Tel: 06-54951201                            info@dorpsraadmeterik.nl

 

Voortgang werkzaamheden centrum; update 13-09-2021

Na de bouwvakvakantie is er weer voortvarend gestart met de werkzaamheden in het centrum van Meterik.

Op dit moment wordt de splitsing Donkstraat/Sint Jansstraat aangepakt. Het weggetje voor Den Alden Bekker wordt zo snel mogelijk opengesteld voor fietsers. Voor deze weggebruikers wordt ook een omleidingsroute aangegeven via Donkstraat-Jan Drabbelsstraat-Speulhofsbaan vv.

Men verwacht dat in de eerste week van oktober het overige lokale verkeer weer gebruik kan maken van de splitsing Donkstraat/Sint Jansstraat. De Sint Jansstraat blijft vanaf de gymzaal tot aan de kerk afgesloten. Verkeer met bestemming Meterik wordt vanaf Horst omgeleid via Molengatweg-Kempweg-Schadijkerweg. Voor doorgaand verkeer blijven de bestaande omleidingsroutes van kracht.

Natuurlijk is het mede afhankelijk van de weersomstandigheden en andere onvoorziene zaken of genoemde planning gehaald kan worden.

Overige zaken met betrekking tot het project:

  • Achter de kerk is een klein stuk afgezet met hekken. Men kan daar niet verder omdat er een kabel aangetroffen is die niet op de tekeningen stond. Er moet eerst onderzocht worden of deze kabel nog in gebruik is.
  • De slager en de bakker staan voortaan op het plein voor het MFC. Dat wordt ook in de toekomst hun vaste stek.
  • Het is misschien opgevallen dat langs het MFC gaten in het voetpad en de parkeerplaatsen geboord zijn. Ook achter de kerk is dat gebeurd. Die gaten zijn gemaakt om meststoffen in de bodem te brengen voor de bomen.

We proberen voortaan minimaal elke 2 weken een update te geven van de voortgang.

Hou de website, 't Krentje en onze Facebookpagina in de gaten voor de laatste updates.

Werkzaamheden 20210913.1