Tel: 06-54951201                            info@dorpsraadmeterik.nl

 

Nieuws 2020:

 • 07-12-2020: Er is een initiatief ontstaan vanuit een aantal bewoners in het centrum om te kijken of en hoe er iets aan de verkeersdruk in het centrum kan worden gedaan. De dorpsraad kijkt hoe het alle betrokken partijen hierbij kan ondersteunen. Meer informatie vindt u hier: Verkeersdruk Centrum 
 • 06-11-2020: Abonnement 't Krentje 2021. De redactie van 't Krentje vraagt zijn abonnees ieder jaar om zelf het abonnementsgeld over te maken. Zij versturen geen rekening of acceptgirokaart en het geld wordt ook niet automatisch van uw rekening afgeschreven. Meer informatie over het abonnement en de IBAN voor het overmaken zie: Abonnement Krentje 2021
 • 29-10-2020: Meterik Schoon. Doe jij ook mee??
  Stoor jij je ook aan de rommel die her en der achtergelaten wordt. In het centrum in het buitengebied, fietspad, bossen overal wordt afval achtergelaten.
  Samen of wanneer het jou het beste uitkomt een rondje maken… en het afval wat je tegenkomt meenemen. Goed voor de fitheid en goed voor het milieu. Een vijftal mensen hebben zich al gemeld. Samen zetten we de schouders eronder voor een zwerfafval vrij Meterik. Doe mee. Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem contact op via 06-54951201
  Voor de materialen wordt gezorgd.
 • 29-10-2020: In de dorpsraad van september werden er vragen gesteld over de toestand van de Schaak en dan met name over de heide die er zou komen na het kappen van de dennenbomen. De indruk was ontstaan dat er sprake was van achterstallig onderhoud en dat langzaam maar zeker de heide aan het verdwijnen was.
  Dus een belletje naar Staatsbosbeheer en al vrij snel kon er een excursie geregeld worden onder leiding van boswachter Andy Liebrand.
  Op een prachtige dinsdagmiddag werden we al lopend geïnformeerd over de stand van zaken. Lees er HIER meer over. 
   
 • 19-10-2020: Centrumplan, renovatie Crommentuijnstraat, en speeltuin MFC.
  De komende tijd gaat er veel gebeuren in Meterik. 
  Het centrumplan, waarmee onder andere wateroverlast bij hoosbuien moet worden voorkomen, zal worden uitgevoerd zoals dat onlangs gepresenteerd is. De presentatie kunt u hier bekijken: Presentatie Centrumplan
  Verder wordt ook de Crommentuijnstraat gerenoveerd. De asfaltlaag wordt vervangen en de trottoirs worden vernieuwd. De gemeente stelt voor om dan ook enkele bomen te rooien en te vervangen door andere soorten die minder overlast geven. Zo staat de grote linde bij huisnr. 18 op de nominatie om te worden gerooid. Ook de grote zuileiken wil men vervangen. 
  Vanwege de vraag om extra parkeerplekken rondom het MFC is gekeken of het mogelijk is die te realiseren door het speeltuintje aan de achterzijde anders in te richten. De invulling die in een eerdere schets van het centrumplan was opgenomen stuitte op weerstand van omwonenden. Daarom is besloten dit stukje los te koppelen van de uitvoering van het centrumplan. Hier wordt nog met omwonenden verder naar gekeken.
  Wanneer precies gestart wordt met de werkzaamheden in het centrum is nog niet helemaal duidelijk. De bedoeling is elk geval dat in het eerste kwartaal van 2021 gestart wordt. De doorlooptijd zal 2-3 maanden zijn. Voor meer informatie zie: Centrumplan De tekening vindt u hier: Tekening Centrumplan 
 • 07-10-2020: Hoe gaat het met de plannen van de levensloop bestendige woningen? Heeft u nog interesse in deelname, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor de reservelijst.  Zie: "Bouwen onder de wieken" (BOW) 
 • 01-10-2020 BELANGRIJK BERICHT: In verband met beperking van de maximale groepsgrootte voor bijeenkomsten wordt de presentatie van het centrumplan dinsdagavond 6 oktober in 2 blokken verdeeld. Zo hopen we toch alle belangstellenden te kunnen ontvangen.
  Blok 1 start om 19.30 uur tot uiterlijk 20.15 uur. Inloop vanaf 19.15 uur
  Blok 2 start om 20.45 uur tot uiterlijk 21.30 uur. Inloop vanaf 20.30 uur
  Degenen die ingeschreven hebben ontvangen nog bericht in welk blok ze ingedeeld zijn. Voor vragen stuur gerust een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 25-09-2020: Centrumplan: Dorpsraad Meterik en de gemeente Horst aan de Maas organiseren op dinsdag 6 oktober om 19.30 uur een informatie bijeenkomst over de herinrichting van de dorpskern. Met deze herinrichting wordt onder andere het probleem van de wateroverlast in het centrum opgelost. De bestrating wordt ook helemaal vernieuwd, waardoor de dorpskern een mooiere uitstraling krijgt.De bijeenkomst start om 19.30 uur in het MFC de Meulewiek. Inloop vanaf 19.00 uur. Om zo goed mogelijk invulling te geven aan de coronamaatregelen is het verplicht om je aan te melden voor deze avond. Dit kan door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Meld je snel aan want het aantal plaatsen is beperkt. De tekening van het nieuwe centrum kunt u hier bekijken als PDF: Tekening centrumplan
 • 09-09-2020: Duurzaam Meterik:  Dorpsraad Meterik wil samen met jou werken aan een duurzame toekomst in Meterik. Geef je op voor Duurzaam Meterik en maak samen stappen in het verduurzamen van je huis. Doe mee en geef je op voor 15 oktober a.s. via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.! Zie: Subsidie verduurzaming eigen huis
 • 03-09-2020: Loting en voortgang "Bouwen onder de Wieken": Woensdag 19 augustus zijn de kavels verloot in het plan herbestemming terrein voormalige basisschool ‘Onder de Wieken. Het plan heeft de naam gekregen “Bouwen onder de Wieken”, afgekort BOW. Alle kavels zijn toegewezen, 6 aan belangstellenden om te bouwen en 2 aan investeerders (deze zijn bestemd voor duurzaam huren). Gedurende het traject bestaat altijd de mogelijkheid dat deelnemers uiteindelijk besluiten om niet verder deel te nemen aan het project. Daarom bestaat ook nu nog de mogelijk om zich op te geven voor dit project. Degenen die zich alsnog aanmelden komen op de wachtlijst en hoeven niet te voldoen aan de voorwaarden die tot 10 augustus golden.Heeft u interesse om op de wachtlijst te komen dan kunt u dit kenbaar maken bij de secretaris van de dorpsraad via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Zie ook: Voortgang BOW
 • 15-07-2020: Duurzaam Meterik; oproep aan alle inwoners
  Dorpsraad Meterik wil samen met jou werken aan een duurzame toekomst in Meterik. Bij een Duurzaam Meterik kun je denken aan samen energiebesparende maatregelen nemen, collectief zonnepanelen inkopen of onze eigen energie opwekken. Maar denk ook aan bij-, vlinder- en insect vriendelijke tuinen. 
  We willen graag weten wat jij belangrijk vindt bij duurzaamheid in en om het huis. Heb je een specifieke interesse of expertise op een bepaald duurzaamheid gebied en wil je een steentje bijdragen aan een Duurzaam Meterik.  Laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
  Voor de onderwerpen waar veel belangstelling voor is willen we in het najaar projectgroepen opstarten. Samen gaan we aan de slag om duurzame maatregelen concreet toepasbaar te maken voor inwoners in Meterik.
  Doe mee en reageer op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 11-07-2020: Maandag 13 juli wordt het nieuwe centrumplan gepresenteerd in MFC de Meulewiek. Aanmelden is verplicht. Lees hier hoe en waar u kunt aanmelden. Een schets van het nieuwe centrumplan vindt u hier: Centrumplan Meterik 
 • 23-06-2020: De video van de presentatie tijdens de informatie-avond met betrekking van de geplande bouw van 8 levensloopbestendige woningen in Meterik staat nu online op Facebook. Ook als u GEEN Facebook heeft, kunt u via de link de video bekijken. LET OP: het lijkt alsof de video niet start, maar dat is bedrog. Vanaf 1:04 minuten start de presentatie. Het lukte helaas niet om dit aan te passen. U kunt hier de video bekijken: Video informatie-avond BOW
 • 19-06-2020: De informatie m.b.t. de bouw van levensloopbestenige woningen; de presentatie zolas tijdens de informatie-avond getoond is, kunt u hier terugkijken: Presentatie informatie-avond 
  Voor vragen of aanmelden voor de informatie-avond op 24 juni mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of gooi een briefje in de bus bij Crommentuijnstraat 18
 • 11-06-2020: De informatieavond, met betrekking tot de geplande bouw van een aantal levensloopbestendige woningen in Meterik, is op 17 juni ook te volgen via een live-stream. Via de link komt u automatisch op de juiste locatie terecht vanaf waar u de live beelden van de presentatie kunt volgen. Link livestream: https://www.twitch.tv/dorpsraadmeterik U kunt ook later nog deze beelden bekijken, mocht u er niet live bij kunnen zijn en/of mocht u nog iets terug willen kijken. 
 • 28-05-2020: Bericht namens de werkgroep wonen en dorpsontwikkeling: De informatieavonden levensloopbestendige woningen zullen op 17 en 24 juni op basisschool Onder de Wieken (Rector de Fauwestraat 26 in Meterik) plaatsvinden. Aanvang 19.30 uur 
  Tijdens deze avond worden de plannen verder toegelicht en wordt ook aangegeven hoe u kenbaar kunt maken dat u interesse heeft. 
  In verband met de regels rondom het coronavirus zijn wij gebonden aan bepaalde regels en dat we een gelimiteerd aantal personen mogen toelaten. Dit betekent:  

  - Dat u zich vooraf dient aan te melden. Dit kan via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met een briefje in de bus op Crommentuynstraat 18, 5964 NM  Meterik. Vermeld hierbij naam, adres, telefoonnummer en aantal personen. 

  - Dat als een avond is volgeboekt u automatisch wordt aangemeld voor de andere avond;
  - Dat u (helaas) niet welkom bent als:  
     * u nu huisgenoten/gezinsleden heeft met corona; 
     * u genezen bent van corona korter dan 2 weken geleden;  
     * u één of meerdere van de volgende symptomen heeft: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C);  
     * u huisgenoten/gezinsleden heeft met deze symptomen.
 • 15-05-2020Vergaderen Dorpsraad De laatste openbare vergadering van de dorpsraad vond op 20 februari jl. plaats. Door de Coronaregels was het daarna niet mogelijk om een openbare bijeenkomst te plannen. Om vaart te houden in enkele onderwerpen heeft de dorpsraad donderdag 14 mei jl. een besloten vergadering gehouden met inachtneming van de regels. Omdat momenteel onduidelijk is wat de regels worden voor juni heeft de dorpsraad besloten om de laatste vergadering voor de zomervakantie (in juni) ook besloten te houden. Indien u agendapunten heeft voor de dorpsraad dan kunt u deze uiterlijk 17 juni a.s. mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of contact opnemen met één van de leden van de Dorpsraad. We hopen dat we in september weer normaal kunnen vergaderen.
 • 14-05-2020: De werkgroep wonen en dorpsontwikkeling heeft de informatieavond met betrekking tot de realisatie van levensloopbestendige woningen in Meterik gepland op 17 juni 2020 (en indien nodig vindt er een tweede avond plaats op 24 juni 2020). Hoe één en ander organisatorisch plaats gaat vinden (i.v.m. de Corona-maatregelen) en hoe u zich kunt aanmelden, wordt in het volgende Krentje, hier op de website en onze Facebookpagina bekend gemaakt en toegelicht.
 • 09-04-2020: Nieuwsbericht vanuit de Dorpsverbinders: "Vooral nu hebben we elkaar nodig" Lees in dit artikel wat de Dorpsverbinders vooral NU voor u kunnen betekenen. Zie: "Vooral nu hebben we elkaar nodig"
 • 03-04-2020: Ook de openbare dorpsvergadering van donderdag 16 april is GEANNULEERD i.v.m. de maatregelen rondom het Corona-virus. Heeft u vragen of zaken die niet kunnen wachten, neem dan gerust contact op. Klik hier voor onze contactgegevens.
 • 22-03-2020: De maatregelen i.v.m. het Coronavirus raken ons allemaal. De Dorpsverbinders kunnen helpen, wij kunnen helpen. Samen staan we sterk. Kijk wat u en zij kunnen doen om te helpen in deze bizarre tijd. Zie: Samen staan we sterk
 • 15-03-2020: In verband met het coronavirus is de openbare dorpsraadvergadering van 19 maart GEANNULEERD. Voor belangrijke zaken nemen contact op met één van de dorpsraadleden. Zie: Contact
 • 14-03-2020: De informatieavond over de realisatie van levensloopbestendige woningen in Meterik is i.v.m. het coronavirus verzet naar woensdag 6 mei. Zie: Nieuwe datum info-avond
 • 11-03-2020: Aanplant Meteriks Veld klaar. Dinsdag 10 maart is dit samen met de kinderen van groep 5 en 6 gerealiseerd. Zie: Aanplant Meteriks Veld klaar
 • 26-01-2020: Oproep aan stellen die sinds de vorige carnaval getrouwd zijn, voor het traditionele balgooien. Zie: oproep balgooien

Nieuws 2019